nl

Deze pagina is niet beschikbaar in het Engels. U kan deze pagina vertalen met Google Translate.

Leveranciers

Leveranciers:

Sinds 1 juli 2016 worden er PDF-facturen aanvaard door de GOB.

Het document waarmee om betaling verzocht wordt, dien aan volgende voorwaarde te voldoen:

  1. Het moet uitsluitend en rechtstreeks verzonden worden naar het adres: invoice@gob.brussels
    Als de factuur/schuldvordering via een ander - ongeacht welk - adres toekomt (bijvoorbeeld een ander adres van de GOB), kunnen wij er de oorsprong niet van waarborgen en aanvaarden wij het document niet.
  2. Het moet bij de e-mail gevoegd zijn in PDF-formaat, waarbij elke e-mail slechts één enkele betalingsaanvraag mag bevatten.
  3. Via het bovenvermelde e-mailadres worden enkel facturen/creditnota's en alle aanverwante documenten (zie hierboven) verwerkt
    Klachten, herinneringen of alle andere vragen/verzoeken kunnen gericht worden aan het e-mailadres compta@gob.brussels

Met het oog op een snelle verwerking van de facturen moet steeds het nummer van de bestelbon, de vastlegging of de basisallocatie op de factuur vermeld worden.

Buitenlandse leveranciers moeten ook ons intracommunautair btw-nummer (BE0233.884.123) vermelden op hun factuur of aanverwant document.

Uiteraard kunnen de leveranciers hun facturen/creditnota's met de post blijven versturen, rechtstreeks naar volgend adres:

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Directie Boekhouding
CCN - 8ste verdieping - Bureau 8119
Vooruitgangstraat 80,
1035 Brussel.