nl

Banken

Banken:

Omwille van interne procedures binnen de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel geldt de verplichting dat er voor ELKE kapitaalsaflossing of betaling of ontvangst van intrest een officiële bankbevestiging vereist is. Deze bevestigingen kunnen verstuurd worden via E-MAIL, FAX of POST.

Werkwijze:

Financiële producten met een variabele rentevoet(en):

Telkens op de dag van de fixing van de coupon voor de intrest (ontvangst of betaling).
Ten laatste 4 weken voorafgaand de kapitaalsaflossing.

Financiële producten met een vaste rentevoet(en):

OFWEL: na de ondertekening van het contract, een overzicht met alle te betalen coupons met daarop de correcte vervaldata en intrestbedragen.
OFWEL: telkens ten laatste 4 weken voorafgaand elke couponvervaldag.

Ten laatste 4 weken voorafgaand de kapitaalsaflossing.

Financiële producten met een variabele en vaste rentevoet (SWAPS):

Telkens op de dag van de fixing van de coupon met variabele rente (ontvangst of betaling).
Indien er op dezelfde dag een been is met vaste rente, beide vermelden en NETTING uitvoeren.

Ten laatste 4 weken voorafgaand de kapitaalsaflossing.

Contactgegevens:

ð  Link naar onze contactgegevens

Standard Settlement Instructions voor de ontvangsten van intresten van het Agentschap van de Schuld:

ð  Link naar onze officiële SSI-pagina (beveiligd)