nl

Deze pagina is niet beschikbaar in het

Frans

. U kan deze pagina vertalen met Google Translate.

Back Office

Voorstelling

De Back Office is een volwaardig cel die onderdeel uitmaakt van het Agentschap van de Schuld.
Net zoals bij financiële instellingen is de Back Office ondermeer belast met de correcte opvolging, integratie en uitvoering van de financiële stromen (intresten, aflossingen) gegenereerd door financiële operaties afgesloten door de Front Office.  De integratie van deze stromen verloopt via verschillende softwarepakketten (Excel, SAS, SAP,…).
De Back Office is tevens de link tussen de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) en zijn interne (Directies Boekhouding, Begroting en Thesaurie) en externe partners (financiële instellingen, Rekenhof, Bloomberg, Reuters,…).
Binnen de Back Office wordt er tevens veel aandacht gehecht aan een innoverende aanpak. Zo start binnenkort het project ‘NEW SAP – module TR-TM’ met betrekking deze module nog meer op maat af te stellen (customizing) zodat er in de toekomst nog gedetailleerder en transparanter tewerk kan gegaan worden.

De voornaamste taken van de Back Office:

 • De leningsovereenkomsten en bevestigingen aanvragen en controleren
 • De verschillende financiële producten in SAP creëren, opvolgen en archiveren
 • De financiële stromen controleren en in overeenstemming brengen met de bevestigingen
 • Het aanmaken van de betaalstukken die vervolgens door de Dir. Thesaurie in betaling zullen gesteld worden
 • Het creëren, beheren, opvolgen en archiveren van de beleggingen
 • Het creëren, beheren, opvolgen en archiveren van de waarborgcontracten
 • De databases in excel en SAS bijwerken
 • de nieuwe types financiële producten analyseren ter integratie in SAP (in overleg met de Directie Front Office en IT)
 • Het budgettair beheren van  de financiële stromen.
 • Meewerken aan de berekening van financiële indicatoren (kosten, duration,…)
 • Meewerken aan het opstellen van financiële verslagen (rapportering)
 • Een netwerk van betrouwbare partners samenstellen en onderhouden
 • Het controleren van de ontvangsten van het Agentschap van de schuld
 • Het beheren en vereffenen van de ontvangstenrekening van het ‘Fonds voor het beheer van de Schuld’
 • Het uitvoeren van de eindejaarsverrichtingen (opstellen grote posten, herindeling budgettaire rekeningen,…)
 • Het opmaken en beheren van de dossiers voor de vastleggingen van Bloomberg en Reuters
 • Het controleren en de procedure tot inbetalingstelling starten van facturen gelinkt aan het Agentschap (software, fees op LT-leningen,…)
 • Het controleren van de verschillende fees betreffende onze MTN’s, clearingskosten en domicilie-agent vergoedingen
 • Het natrekken van financiële info en het overhandigen aan masterdata ter creatie van nieuwe partners.
 • Aanspreekpunt voor het Rekenhof in het kader van de Gewestelijke rekening
 • Beheer van de microbibliotheek

Contactinformatie

 • Back Office

  8e verdieping, bureau 8.006

  Vooruitgangstraat 80 Bus 1
  1035 Brussel